Børnesagkyndige undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser

Børneundersøgelser

Personlighedsundersøgelser

Kognitive undersøgelser

 

Henvisning til psykologiske undersøgelser:

Når der anmodes om udarbejdelse af en psykologisk undersøgelse, skal der sendes en henvisning. Ud fra henvisningen vurderes, om undersøgelsen kan gennemføres.

Henvisningen skal indeholde følgende

- Navn, cpr., og kontaktoplysninger på forældre og børn 
- Forældremyndighed (oplys om der er givet samtykke fra evt. ikke-involveret forældre) 
- Årsag / baggrund for undersøgelsen 
- Hvad skal der undersøges for, og hvad ønskes der svar på 
- Evt. tidligere iværksatte foranstaltninger og effekt heraf 
- Ønsket tidsramme for undersøgelsen
  
Når en opgave er aftalt, skal der sendes sagsakter.
 Sagsakter kan indbefatte
- § 50 børnefaglig undersøgelse
- §140 handleplan
- underretninger
- statusudtalelser fra f.eks. egen læge, institutioner, skole, sundhedsplejerske
- tidligere psykologiske undersøgelser
- erklæringer fra psykiater
- journaluddrag 
 

Forældrekompetenceundersøgelser

I følge Socialministeriets retningslinjer skal erklæringen gennemgås med forældrene før den afleveres til forvaltningen. Forvaltningen modtager erklæringen på tilbagemeldingsmøde i umiddelbar forlængelse af mødet, hvor erklæringen gennemgås med forældrene.
Såfremt forvaltningen ønsker anden procedure, skal dette tydeligt fremgå af opgavebeskrivelsen.