psykolog lisbeth lykke lindhardt

Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, cand. psych. aut.

Master of Publich Health, (MPH). med speciale i sundhedspsykologi

Børnesagkyndig psykolog ved domstolene og ungdomskriminalitetsnævnet

Krisepsykolog

Erfaring fra arbejdet som psykolog ved Hospice Sydfyn

Certificeret Familieterapeut fra Atferdssenteret ved Psykologisk Fakultet, Oslo

Certificeret i NEO PI-3  og MMPI-2 (personlighedstest)

Kognitive behandlingsformer fra Kognitiv Center Fyn

Certificeret Mindfullness Instruktør

Specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi

Projektlederuddannelse

Lederuddannet.

Sygeplejerske og Sundhedsplejerske

 

Medlem af: Dansk Psykolog Forening, Sundhedspsykologisk Selskab, Psykologfaglig Selskab for krise- og psykotraumatologi og Dansk Selskab for Folkesundhed.

 

Jeg har særlig kendskab til:

-  kriser og stress

- sorg og komplicerede sorgreaktioner

- smerter

- alvorlig sygdom

- børne- og familiemæssige problemstillinger

- parproblemer

- vanskelige opvækstvilkår

- dårligt psykisk arbejdsmiljø

- konflikter og samarbejdsproblemer

- vold og trusler

- supervision

- arbejds- og organisationspsykologi

 

Jeg arbejder ud fra interpersonelle- og kognitive metoder.

Det er vigtigt for mig at tilpasse min arbejdsform og terapeutiske tilgang til den aktuelle problemstilling.